C.I.A.K. d.o.o.
Kurta Schorka 12, 71000 Sarajevo
e-mail: ciak@ciak.ba | web: www.ciak.ba
Tel: +387 33 76 40 85 | Fax: + 387 33 63 89 14
IB: 4201598040001
KATALOG PROIZVODA: "AKUMULATORI OPTIMA"
Akumulator Optima Yellow Top 12V-38 Ah S 2.7 (010501014)
Akumulator Optima Yellow Top 12V-38 Ah S 2.7Šifra artikla: 010501014
BarCod: 4016987113615
Kataloški broj: 873176000 988148��
www.ave-studio.com